Video

Nỗi lòng cô độc người mẹ Babylift - Hành trình 44 năm rơi nước mắt tìm con lưu lạc nơi đất Mỹ

Một ngày hè năm 1975, Nguyễn Thị Đẹp nói với con gái 3 tuổi sẽ ra ngoài mua bánh cho con nhưng cô vừa đi vừa khóc và đã không quay trở lại.

Thứ năm, 02/04/2020